وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
پنجشنبه 21 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    کرشمه                       نام آلبوم : بی بی گل       سال انتشار : 1367

خواهم که بر مویت مویت مویت هر دم زنم شانه   هردم زنم شانه

ترسم پریشان کند بسی حال هر کسی چشم نرگست    مستانه مستانه مستانه مستانه

خواهم که بر چشمت چشمت چشمت هر دم کشم سرمه   هردم کشم سرمه

ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی چشم نرگست     مستانه مستانه مستانه مستانه

یک شب بیا منزل ما حل کن توصد مشکل ما

ای دلبر خوشگل ما دردت به جان ما شد روح و روان ما شد

خواهم بر ابرویت رویت رویت هر دم کشم وسمه   هردم کشم وسمه

ترسم که مجنون کند بسی مثل من کسی چشم نرگست     مستانه مستانه مستانه مستانه

خواهم که بر رویت رویت رویت هر دم زنم بوسه هردم زنم بوسه

ترسم که نالان کند بسی حال هر کسی چشم نرگست     مستانه مستانه دیوانه دیوانه

یک شب بیا منزل ما حل کن توصد مشکل ما

ای دلبر خوشگل ما دردت به جان ما شد روح و روان ما شد

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، کرشمه، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 20 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    بی بی گل 2                       نام آلبوم : بی بی گل       سال انتشار : 1367

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم بی بی گل     یکی از همین روزا میبینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت     آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت

بی بی گل تو که منو کشتی بی بی گل     واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

تو واسم زندگی نذاشتی بی بی گل     واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم بی بی گل     یکی از همین روزا میبینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت     آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت

بی بی گل دنیا دو روزه مهربونیتو میخوام     کجا پیدات بکنم بگو نشونیتو میخوام

دیگه تو از عاشقت راز تو پنهون نکنی     هر کسی دل به تو بست خونه شو ویرون نکنی

بی بی گل تو که منو کشتی بی بی گل     واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

تو واسم زندگی نذاشتی بی بی گل     واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم بی بی گل     یکی از همین روزا میبینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت     آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت

مگه از جون نخریدم ناز چشمای تو رو     میدونی هیشکی تو قلبم نگرفت جای تو رو

خوشه خوشه اون موهاتو روی شونه هات بریز     اشکو از چشمای من بردار و زیر پات بریز

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم بی بی گل     یکی از همین روزا میبینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت     آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت     آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت

بی بی گل دنیا دو روزه مهربونیتو میخوام     کجا پیدات بکنم بگو نشونیتو میخوام

دیگه تو از عاشقت راز تو پنهون نکنی     هر کسی دل به تو بست خونه شو ویرون نکنی

بی بی گل تو که منو کشتی بی بی گل     واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

تو واسم زندگی نذاشتی بی بی گل     واسه چی منو دوست نداشتی بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم بی بی گل     یکی از همین روزا میبینی شکستم بی بی گل

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت     آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت     آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت     آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت

بی بی گل فدات بشم دل شده رسوای غمت     آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، بی بی گل 2، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    خونه                       نام آلبوم : بی بی گل       سال انتشار : 1367

گلای خشک تو گلدون خبر از درد میده     خبر از جدایی و زندگی سرد میده

وقتی با شوق فراوون به خونه رو میارم     به من آزار تو فرمان عقب گرد میده

نزا ساز زندگیمون خشن آهنگ بشه     یه کاری کن یه کاری کن واسه ی خونه دلم تنگ بشه

خونه آخرین پناهه واسه ی خستگیام     خونه آخرین امیده واسه دلبستگیام

من خسته واسه گفتگو یه همراز میخوام     واسه پر کشیدنام رفیق پرواز میخوام

نزا ساز زندگیمون خشن آهنگ بشه     یه کاری کن یه کاری کن واسه ی خونه دلم تنگ بشه

خونه آخرین پناهه واسه ی خستگیام     خونه آخرین امیده واسه دلبستگیام

من خسته واسه گفتگو یه همراز میخوام     واسه پر کشیدنام رفیق پرواز میخوام

نزا ساز زندگیمون خشن آهنگ بشه     یه کاری کن یه کاری کن واسه ی خونه دلم تنگ بشه

گلای خشک تو گلدون خبر از درد میده     خبر از جدایی و زندگی سرد میده

وقتی با شوق فراوون به خونه رو میارم     به من آزار تو فرمان عقب گرد میده

نزا ساز زندگیمون خشن آهنگ بشه     یه کاری کن یه کاری کن واسه ی خونه دلم تنگ بشه

نزا ساز زندگیمون خشن آهنگ بشه     یه کاری کن یه کاری کن واسه ی خونه دلم تنگ بشه

نزا ساز زندگیمون خشن آهنگ بشه     یه کاری کن یه کاری کن واسه ی خونه دلم تنگ بشه

نزا ساز زندگیمون خشن آهنگ بشه     یه کاری کن یه کاری کن واسه ی خونه دلم تنگ بشه

نزا ساز زندگیمون خشن آهنگ بشه     یه کاری کن یه کاری کن واسه ی خونه دلم تنگ بشه

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، خونه، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :

نام آهنگ    :    دلبرم دلبر                       نام آلبوم : بی بی گل       سال انتشار : 1367

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد   دلبرم دلبر خانه خرابم کرد  چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد   دلبرم دلبر خانه خرابم کرد  چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

به چشمان سیاه تو اسیرم ، به چشمان سیاه تو اسیرم     خدا میدونه دل از تو نگیرم

بیا دردت به جان عاشق تو     بیا دردت به جان عاشق تو     نمیری تو به جای تو بمیرم

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد   دلبرم دلبر خانه خرابم کرد  چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

گفتم میری سفر آروم میگیرم گفتم میری سفر آروم میگیرم     ندونستم که از دوریت میمیرم

بهت گفتم برو هر جا که میری     به شرطی خاطراتم رو نگیرم

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد   دلبرم دلبر خانه خرابم کرد  چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

به چشمان سیاه تو اسیرم ، به چشمان سیاه تو اسیرم     خدا میدونه دل از تو نگیرم

بیا دردت به جان عاشق تو     بیا دردت به جان عاشق تو     نمیری تو به جای تو بمیرم

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد   دلبرم دلبر خانه خرابم کرد  چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

جدایی تو رو دوش خسته بردم  جدایی تو رو دوش خسته بردم     تموم شب نفسهاتو شمردم

چشامو بستم و خواب تو دیدم     رو لبهام طعم لبهاتو چشیدم

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد   دلبرم دلبر خانه خرابم کرد  چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد   دلبرم دلبر خانه خرابم کرد  چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، دلبرم دلبر، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 17 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    ای آنکه                       نام آلبوم : بی بی گل       سال انتشار : 1367

ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست     کسی در نظرم نیست
جز یاد عزیزت جز یاد عزیزت کسی همسفرم نیست     مرا یار دگر نیست
قدر تو و احساس تو رو کسی نفهمید    دلت از همه رنجید
از عالم و آدم همه جا رنگ و ریا دید     دلت از همه رنجید
من مثل تو از دست همه رنج کشیدم    به جز غصه ندیدم
یک جرعه وفا از لب دریا طلبیدم    لب تشنه دویدم
ای تو نایاب گوهر ناب     راز مخمل ترمه خواب
ای تو همدل ای تو همدرد     عاقبت عشق از تو گل کرد
عاشقم من عاشق تو    ای تو تنها خوب دنیا   با تو دارم گفتنیها
ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست    کسی در نظرم نیست
جز یاد عزیزت  کسی همسفرم نیست    مرا یار دگر نیست
ای وفادار نازنین یار     ای نشسته بر دلت خار
ای بریده از من و ما از گذشته مانده تنها     عاشقم من عاشق تو
ای تو تنها خوب دنیا با تو دارم گفتنیها
ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست     کسی در نظرم نیست
جز یاد عزیزت جز یاد عزیزت کسی همسفرم نیست    مرا یار دگر نیست

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، ای آنکه، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
شنبه 16 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    عشق من                       نام آلبوم : بی بی گل       سال انتشار : 1367

   عشق من منو صدا کن منو ازخودم رهاکن     تو اجاق مرده دل آتشی تازه به پا کن  تو منو از نو بنا کن
عشق من  منو صدا کن   قصه مو بی انتها کن     روبروت آیینه بگذار ابدیتی بنا کن  عشق من منو صدا کن
قصه ی نگفته ام من تو بیا روایتم کن     عشق من مرمتم کن از عذابم راحتم کن
ای صدای تو نهایت راهی نهایتم کن    

عشق من منو صدا کن تو منو از نو بنا کن رهسپار قصه ها کن
تو به خاکستر نگاه کن آتشی تازه به پا کن
ای بهارم انتظارم من زمین بی بهارم     شوره زار انتظارم شوره زارم انتظارم
چهره شکسته دارم روح و جسم خسته دارم     به در ویرانه دل بغض قفل بسته دارم
عشق من منو صدا کن منو از خودم رها کن     تو اجاق مرده دل آتشی تازه به پا کن ، تو منو از نو بنا کن
عشق من منو صدا کن قصه مو بی انتها کن   روبروت آیینه بگذار ابدیتی بنا کن ، عشق من منو صدا کن

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، عشق من، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :

          نام آهنگ    :    بی بی گل                       نام آلبوم : بی بی گل       سال انتشار : 1367

بگو که گل نفرستد کسی به خانه ی من     که عطر یاد تو پر کرده آشیانه ی من

تو چلچراغ سعادت فروز بخت منی     به جای ماه به جای ماه تو پرتو فشان به خانه ی من عزیزم عزیزم

به شوق تو روی تو من زنده ام خدا داند     به شوق تو روی تو من زنده ام خدا داند

برای زیستن برای زیستن اینک تویی بهانه ی من عزیزم عزیزم

صدام کن ای صداقت پیشه بی بی گل عتیقه     تمام دلخوشیم اینه که دل با تو رفیقه

صدام کن ای هوای تازه ای عطر رمنده     هوا پر شد پر از پرهای رنگین پرنده

بزن بارون بزن خیسم کن آبم کن ترم کن     کمک کن تازه بارون من غریبم پرپرم کن

بزن آتیش به جونم شعله کن خاکسترم کن     بزار سر روی دوشم سایه تو تاج سرم کن

صدام کن ای صداقت پیشه بی بی گل عتیقه     تمام دلخوشیم اینه که دل با تو رفیقه

تو عاشق پیشه ای همیشه ای محشر به پا کن     منو عاشق ترین آواره ی عالم صدا کن

من از مکتب سراغ قبله ی عشقو گرفتم      تو اینجا تا ابد از عشق مردن را بنا کن

تو عاشق پیشه ای همیشه ای محشر به پا کن     منو عاشق ترین آواره ی عالم صدا کن

من از مکتب سراغ قبله ی عشقو گرفتم      تو اینجا تا ابد از عشق مردن را بنا کن

بزن بارون بزن خیسم کن آبم کن ترم کن     کمک کن تازه بارون من غریبم پرپرم کن

بزن آتیش به جونم شعله کن خاکسترم کن     بزار سر روی دوشم سایه تو تاج سرم کن

صدام کن ای صداقت پیشه بی بی گل عتیقه     تمام دلخوشیم اینه که دل با تو رفیقه

تو عاشق پیشه ای همیشه ای محشر به پا کن     منو عاشق ترین آواره ی عالم صدا کن

من از مکتب سراغ قبله ی عشقو گرفتم      تو اینجا تا ابد از عشق مردن را بنا کن

بزن بارون بزن خیسم کن آبم کن ترم کن     کمک کن تازه بارون من غریبم پرپرم کن

بزن آتیش به جونم شعله کن خاکسترم کن     بزار سر روی دوشم سایه تو تاج سرم کن

صدام کن ای صداقت پیشه بی بی گل عتیقه     تمام دلخوشیم اینه که دل با تو رفیقه

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، بی بی گل، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic