وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معین رادمرد
پنجشنبه 14 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    شاه دخترون                       نام آلبوم : سفر       سال انتشار : 1366

شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر     شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر
برده اون نگاه تو عقل و هوش من از سر، عقل وهوش من از سر
ای گل گلستانم ای نو گل بستانم     چشمان سیاه تو چشمان سیاه تو   آتش زده بر جانم آتش زده بر جانم
این دل سرکش من تاب وتوان نداره   برای دیدن تو همیشه بی قراره
اگه پیش من بیایی اگه پیش من بیایی     دل دیگه غم نداره دل دیگه غم نداره
شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر     شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر
برده اون نگاه تو عقل و هوش من از سر، عقل وهوش من از سر
با اون راه رفتنت خندیدنت میون گلها   با اون راه رفتنت خندیدنت میون گلها
پروانه شدی و پر می زنی می بری دلها     چرارحمی نداری مروتی نداری
چرا بر من مسکین محبتی نداری محبتی نداری
شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر     شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر
چشمان سیاه تو برده هوش من ازسر ، برده هوش من از سر

این دل سرکش من تاب وتوان نداره   برای دیدن تو همیشه بی قراره
اگه پیش من بیایی اگه پیش من بیایی     دل دیگه غم نداره دل دیگه غم نداره
شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر     شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر
برده اون نگاه تو عقل و هوش من از سر، عقل وهوش من از سر

با اون راه رفتنت خندیدنت میون گلها   با اون راه رفتنت خندیدنت میون گلها
پروانه شدی و پر می زنی می بری دلها     چرارحمی نداری مروتی نداری
چرا بر من مسکین محبتی نداری محبتی نداری
شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر     شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر
چشمان سیاه تو برده هوش من ازسر ، برده هوش من از سر برده هوش من ازسر
نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، شاه دخترون، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :

نام آهنگ    :    کفتر کاکل به سر                       نام آلبوم : سفر       سال انتشار : 1366

کفتر کاکل به سر های های     این خبر از من ببر های های

کفتر کاکل به سر های های     این خبر از من ببر های های

بگو به یارم نکن آزارم بگو برگرده    چشم به راشم من خاطرخواشم من ، چشم به راشم من خاطرخواشم من

من برات هر چی میگفتم همه از دل بود همه از دل بود همه از دل بود

تو برام هر چی میگفتی همه باطل بود همه باطل بود همه باطل بود

کفتر کاکل به سر های های این خبر از من ببر های های

کفتر کاکل به سر های های این خبر از من ببر های های

بگو به یارم که دوسش دارم بگو برگرده    چشم به راشم من خاطر خواشم من ، چشم به راشم من خاطر خواشم من

من برات هر چی میگفتم همه از دل بود همه از دل بود همه از دل بود

تو برام هر چی میگفتی همه باطل بود همه باطل بود همه باطل بود

کفتر کاکل به سر های های این خبر از من ببر های های

کفتر کاکل به سر های های این خبر از من ببر های های

بگو به یارم که دوسش دارم بگو برگرده    چشم به راشم من خاطر خواشم من ، چشم به راشم من خاطر خواشم من

من برات هر چی میگفتم همه از دل بود همه از دل بود همه از دل بود

تو برام هر چی میگفتی همه باطل بود همه باطل بود همه باطل بود

کفتر کاکل به سر های های این خبر از من ببر های های

کفتر کاکل به سر های های این خبر از من ببر های های

بگو به یارم که دوسش دارم بگو برگرده    چشم به راشم من خاطر خواشم من ، چشم به راشم من خاطر خواشم من

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، کفتر کاکل به سر، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 12 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    آرزو                       نام آلبوم : سفر       سال انتشار : 1366

آرزو داشتم ، آرزو داشتم یار من تو باشی     آرزو داشتم یار من تو باشی

چراغ شام تار من تو باشی     چراغ شام تار من تو باشی

حالادونستم حالادونستم که دنیا پرستی حالادونستم که دنیا پرستی

خوردی شراب دورنگی و مستی     خوردی شراب دورنگی و مستی

وای وای وای از این دنیا     آخه حیف حیف حیف از این دنیا

سبیم پیم آشی ، سبیم پیم آشی من دیشوو نا که    سبیم پیم آشی من دیشوو نا که
کم همچین کردی له ووو نا که    کم همچین کردی له ووو نا که
ونه ویستین وااا باا    ونه ویستین وااا باا ووو تاقه بوستا
ونه ویستین وااا باا ووو تاقه بوستا    تا که بر کیشم جان ناکسدار   تا که بر کیشم جان ناکسدار
آخه حیف حیف حیف از این دنیا    آخه وای وای وای ازاین دنیا
ونه ویستین وااا باا ووو تاقه بوستا ونه ویستین وااا باا ووو تاقه بوستا    تا که بر کیشم جان ناکسدار ،  تا که بر کیشم جان ناکسدار آخه وای وای وای از این دنیا     آخه حیف حیف حیف از این دنیا

آرزو داشتم ، آرزو داشتم یار من تو باشی     آرزو داشتم یار من تو باشی

چراغ شام تار من تو باشی     چراغ شام تار من تو باشی

حالادونستم حالادونستم که دنیا پرستی حالادونستم که دنیا پرستی

خوردی شراب دورنگی و مستی     خوردی شراب دورنگی و مستی

آخه وای وای وای از این دنیا     آخه حیف حیف حیف از این دنیا

ونه ویستین وااا باا ووو تاقه بوستا ونه ویستین وااا باا ووو تاقه بوستا    تا که بر کیشم جان ناکسدار ،  تا که بر کیشم جان ناکسدار
    آخه وای وای وای ازاین دنیا    آخه حیف حیف حیف از این دنیا

    آخه وای وای وای ازاین دنیا    آخه حیف حیف حیف از این دنیا

    آخه وای وای وای ازاین دنیا    آخه حیف حیف حیف از این دنیا

    آخه وای وای وای ازاین دنیا    آخه حیف حیف حیف از این دنیا

    آخه وای وای وای ازاین دنیا    آخه حیف حیف حیف از این دنیا

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، آرزو، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 11 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    دلسوخته                       نام آلبوم : سفر       سال انتشار : 1366

دلسوخته تر از همه ی سوختگانم     از جمع پراکنده ی رندان جهانم

در صحنه ی بازیگری کهنه ی دنیا     عشق است قمار من و بازیگر آنم

با آنچه همه باخته در بازی عشقند     بازنده ترین هست در این جمع نشانم

ای عشق از تو زهر است به کامم    دل سوخت تن سوخت ماندم من ونامم

دلسوخته تر از همه ی سوختگانم    از جمع پراکنده ی رندان جهانم

عمریست که می بازم و یک برد ندارم      اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم

ای دوست مزن زخم زبان جای نصیحت     بگزار ببارد به سرم سنگ مصیبت

من زنده از این جرمم و حاضر به مجازات    مرگ است مرا گر بزنم حرف ندامت

باید که ببازم با درد بسازم    در مذهب رندان این است نمازم ، در مذهب رندان این است نمازم

عمریست که می بازم و یک برد ندارم      اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم

من دربه در عشقم و رسوای جهانم    چون سایه به دنبال سر عشق روانم

او کهنه حریف من و من کهنه حریفش    سرگرم قماریم من و او رو سر جانم

باید که ببازم با درد بسازم    در مذهب رندان این است نمازم ، در مذهب رندان این است نمازم

عمریست که می بازم و یک برد ندارم      اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم

دلسوخته تر از همه ی سوختگانم    از جمع پراکنده ی رندان جهانم

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، دلسوخته، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    صفای اشک                       نام آلبوم : سفر       سال انتشار : 1366

نه از آشنایان وفا دیده ام     نه در باده نوشان صفا دیده ام    

ز نامردمی ها نرنجد دلم     که از چشم خود هم خطا دیده ام

به خاکستر دل نگیرد شرار     من از برق چشمی بلا دیده ام

وفای تو را نازم ای اشک غم    که در دیده عمری تو را دیده ام

نه از آشنایان وفا دیده ام     نه در باده نوشان صفا دیده ام    

ز نامردمی ها نرنجد دلم     که از چشم خود هم خطا دیده ام

طبیبا مکن منعم از جام می    که درد درون را دوا دیده ام

حریم خدا شد چه شبها دلم    که خود را ز عالم جدا دیده ام

از آن رو نریزد سرشکم ز چشم    که در قطره هایش خدا دیده ام

برو صاف شو تا خدا بین شوی    ببین من خدا را کجا دیده ام

نه از آشنایان وفا دیده ام     نه در باده نوشان صفا دیده ام    

ز نامردمی ها نرنجد دلم     که از چشم خود هم خطا دیده ام

طبیبا مکن منعم از جام می    که درد درون را دوا دیده ام

حریم خدا شد چه شبها دلم    که خود را ز عالم جدا دیده ام

از آن رو نریزد سرشکم ز چشم    که در قطره هایش خدا دیده ام

برو صاف شو تا خدا بین شوی    ببین من خدا را کجا دیده ام

نه از آشنایان وفا دیده ام     نه در باده نوشان صفا دیده ام    

ز نامردمی ها نرنجد دلم     که از چشم خود هم خطا دیده ام

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، صفای اشک، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
شنبه 9 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    ساده                       نام آلبوم : سفر       سال انتشار : 1366

یه عمره که دل ای دل رمیدی و رموندی    کبوترای عشقو یکی یکی پروندی
هم منو خسته کردی هم خودتو سوزوندی     هم منو خسته کردی هم خودتو سوزوندی
عجب ساده ای ای دل     واسه سوختن و پر پر زدن آماده ای ای دل
هر جا که غمی بود ای دل تو شکستی     یک عمره که ای دل تو غصه پرستی
تو هر شب هر روز دنبال حقیقت     من عاشق دنیا یار می و مستی ای دل
در مجمع خوبان بیهوده نشستی     با چشم خماری عهدی که نبستی
هرگز نرسوندی ما را تو به مقصود     چی فهمیدی آخر از عالم هستی ای دل
من مست تمنا تو همره درویش     من خیره سرو تو دنبال ره خویش ای دل
یه عمره که دل ای دل رمیدی و رموندی     منو به هر جا خواستی به دنبالت کشوندی
هم منو خسته کردی هم خودتو سوزوندی     هم منو خسته کردی هم خودتو سوزوندی
عجب ساده ای ای دل   واسه سوختن و پر پر زدن آماده ای ای دل

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، ساده، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
جمعه 8 آذر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    رسم                       نام آلبوم : سفر       سال انتشار : 1366

این چه رسمیست كه تو ناز كنی یك طرفه     این نشد كار كه من ناز كشم یك طرفه
عین ظلمست كه تو مست خرامان باشی     من به خاری حقارت برسم یك طرفه
نازنینم این چه رسمیست این چه رسمیست  
این چه رسمیست كه تو عاشق خود باشی و من     در غم سستی پیمان تو پرپر بزنم
این چه گفته است كه تو غرق هوس بازی خویش     من عاشق به دل غم زده خنجر بزنم
نازنینم این چه رسمیست این چه رسمیست
این چه گفته است كه من خسته ترین باشم و تو     غافل از آتش افروخته در سینه من
این چه كاریست كه من مهر تو بر دل گیرم     تو شب و روز بگیری به دلت كینه من
نازنینم این چه رسمیست این چه رسمیست

این چه رسمیست كه تو ناز كنی یك طرفه     این نشد كار كه من ناز كشم یك طرفه
عین ظلمست كه تو مست خرامان باشی     من به خاری حقارت برسم یك طرفه
نازنینم این چه رسمیست این چه رسمیست     بهترینم این چه رسمیست این چه رسمیست

 نازنینم این چه رسمیست این چه رسمیست     بهترینم این چه رسمیست این چه رسمیست    

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، رسم، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic