وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معین رادمرد
4 فصل امتحان کتاب جامعه شناسی دین ملکم همیلتون در قالب فایل ZIP جهت استفاده دانشجویان محترم رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد زاهدان در این پست قرار می گیرد.
خلاصه و چکیده این چهار فصل نیز در ادامه قرار داده می شود.

البته باید عرض کنم که این چکیده ها از سایت های مختلف جمع آوری شده و خلاصه نویسی بنده نمی باشد.
ارادتمند شما : علی رادمرد
دانلود کتاب جامعه شناسی دین ملکم همیلتون (4 فصل امتحان)

فصل اول

جامعه شناسی دین چیست؟


به گفته ماکس ‌وبر، جوامع پیشین در « باغ جادوئی» زندگی می‌کردند حال آنکه جوامع نوین شاهد نوعی افسون ‌زدایی همه جانبه در جهان بوده‌اند. با توجه به این قضیه، جوامع گذشته چگونه می‌توانستند در یک جهان افسون ‌زده زندگی و امرار معاش کنند؟ از این رو، وظیفة اصلی جامعه ‌شناسی دین تبیین وجود باورداشتها و عملکردهای مذهبی در جامعه بشری بود. یکی از نظریه‌های‌ جامعه‌شناسان سدة بیستم دربارة دین این است که دین به هیچ ‌روی پذیرای تحلیل جامعه‌شناختی نیست. بنابراین نظر، دین نهاد خاصی است که از نوعی سرچشمه ‌بنیادی و خصلت روحی غیرطبیعی مایه می‌گیرد و جز با تعابیر مذهبی و روحی نمی‌توان آن را به صورت دیگری بازشناخت. این نظریه از دیدگاه جامعه ‌شناختی دین فاقد انسجام منطقی است چه آن که متن دین براساس هر زمان و مطابق با رهیافتهای اجتماعی مختلف آن، کامل و اصلاح شده است. از مهمترین نکاتی که در این بحث (جامعه‌شناسی دین) برمی‌آید این است که جامعه‌شناسی دین باید در رویکردهای ما نسبت به دین تأثیری بگذارد حال، چه از موضع خوشایند دینی کارمان را آغاز کنیم ویا از موضع ناخوشایند. خلاصه آن که جامعه شناسی دین با این قضیه سروکار دارد که باورداشتهای مذهبی چیستند و تحت چه شرایطی پدید می‌آیند.


دین چیست؟


از دین بعلت تعاریف و برداشتهای گوناگونی که ارائه شده، از ناحیه جامعه‌شناسان مثل ماکس ‌وبرتعریف خاصی نشده و به اعتقاد " اس اف نادلِ " انسان ‌شناس، چون مرز بین دین و بی ‌دینی را نمی‌توان تعیین کرد بنابراین برای آن تعریف خاصی نمی‌توان ارائه داد. در ارزیابی تعاریفی که از دین به عمل آمده باید دانست که تعاریف دین، عاری از نفوذ تمایلات بوده و مقاصد نظری در کار نبوده ‌است و در نتیجه بحثهایی که در سده  19 بین انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان درگرفته، تعریف دین به «اعتقاد به هستی های روحانی» ختم شده است. دورکیم می‌گوید دین نظام یکپارچه‌ای از باورداشتها و عملکردهای مرتبط به چیزهای مقدس است و … . این ادعای دورکیم که دین با امر مقدس سروکار دارد کم کم با چالش انسان‌ شناسان، از جمله « گودی» روبرو شد . وی با توجه به ذات مقدس و فرا طبیعی دین که هدایتگر است و نسلهای دینداری هم در آن بودند که به مقدسات بها نمی‌دادند، به مخالفت با این معنی پرداخت. گودی می‌گوید مقوله ‌بندی فعالیتهای مذهبی انسان برمبنای ادراک جهانی امری مقدس از سوی بشریت و درست ‌تر از تقسیم‌بندی جهان به دو قلمرو طبیعی و فراطبیعی نیست که خود دورکیم نیز آن را رد کرده بود (کتاب گودی 1961 ص 155). به نظر " کار رابرستون " فرهنگ مذهبی به یک رشته از باورداشتها و نماد‌هایی اطلاق می‌شود که دربرگیرندة تمایزی میان امر تجربی و امر فرا تجربی با واقعیت متعالی می‌باشند. دراینجا امور تجربی اهمیتی کمتر از امور غیر تجربی دارند (رابرتسون 1970 ص 47) . " هورتون " نیز دین را چنین تعریف می کند: دین را می‌توان بعنوان بسط میدان روابط اجتماعی انسانها به فراسوی محدوده‌ های جامعه ‌صرفاً بشری درنظر گرفت (هورتون 1960 ص 21). دین اساساً باید همانی باشد که هورتون آن ‌را تعریف کرد. ایمان، نظامهای اعتقادی و عملکردهایش، فلسفه‌های زندگی و آیینهای رمزآمیزی را دربر می‌گیرد که مستلزم کنش متقابل با غیر انسانها برمبنای الگوی انسانی نیستند.


فصل هشتم 

 دین و همبستگی

دیدگاه دورکیم درباره دین

 

اندیشه های امیل دورکیم تحت تاثیر اندیشه های متفکرماقبل خود (رابرتسون اسمیت) شکل گرفته است.

نظرات رابرتسون اسمیت درخصوص دین:

- اوبیشتر برعملکردهای دین (تشریفات و مناسک) تاکید داشت تا باورداشت ها(آموزه های دینی) . هرچند اویکسویه اندیشیده است اما بر واقیعیتی مهم دست گذاشت که همانا پیروان یک دین بیشتر به عملکردهای مذهبی اهمیت می دهند.

- به عقیده او بخش عظیم دین به قضیه گزینش فردی ارتباط نداردبلکه دین درذهن اعضای جامعه القا شده واز آنها می خواهند آن را پاس بدارند(چیزی که دورکیم آن را بازنمودجمعی نامید)

- به نظررابرتسون اسمیت دین دوکارکرد دارد. تنظیم کننده (تنظیم رفتاربرای خیرهمگان یاخیرگروه) وبرانگیزاننده (احساس اشتراک ووحدت اجتماعی را بر می انگیزاند)اسمیت می گوید: کناه کنشی است که هماهنگی گروه را برهم می زند ودین احساس اشتراک ووحدت اجتماعی را برمی انگیزاند.

-  مناسک بیان تکراری وحدت  وکارکردهایی است که اشتراک اجتماعی راتحکیم می بخشدیاکارکردجشن توتمی که با قربانی همراه بودبنیادی ترین و ابتدائی ترین صورت دین است که به گروه تقدس می بخشدووحدت و همبستگی راتقویت میکند.

دورکیم بااستفاده از داده هایی که درارتباط باقبیله اورنتاگردآوری کرده بوددرنخستین اثرخود (صورتهای ابتدائی حیات دینی)اعلام کرده هدفش شناخت ابتدائی ترین وساده ترین دینی است که به اعتقاد او همان توتمیسم درقبایل استرالیایی است.

نظرات وتفکرات دورکیم درخصوص دین باتوجه به نظام توتمی

1-  او قبول نداشت که دین یک خطا وتوهم ویایک پدیده موهوم و ساختگی بوده است ومی گوید اگر دین به این صورت بوده چرا اینقدردوام آورده است؟

2- اوسرچشمه های دین رابعنوان مفاهیم ساختگی وخطای جوامع ابتدایی درنظرنمی گیرد وآنها را از اعتبار نمی اندازد وبه عقیده او حتی ابتدائی ترین دین هم بیانگر نوعی حقیقت است که همه معتقدان به آن تصور می کنند

3- اودربررسی ابتدائی ترین صورت دین درواقع به دنبال پایدارترین و ثابت ترین واساسی ترین ویژگی دین است وبه نظر اودرساده ترین صورت دین روابط میان واقعیت ها آشکارتراست.

4-  به ادعای دورکیم مفاهیم و مقولات بنیادی زمان،مکان،عددوعلت ازدین ریشه می گیرندودرقالب آن ساخته می شوندواودین را پدیده اساساًجتماعی میداندودرنتیجه مقولات بنیادی اندیشه بشری نیز باید از جامعه سرچشمه گرفته باشد.وبه عقیده اوچون ما درجامعه زندگی می کنیم پس می توانیم به چنین شیوه ای مفهوم سازی کنیم.

تحلیل دورکیم از توتمیسم

اوسازمان کلان جامعه بومیان استرالیایی راتوصیف می کندوپیوند میان کلان وحیوان یا گیاه توتمی را نشان می دهد.

1-  توتم ها باتندیس های طرح دار سنگی وچوبی نشان داده می شوندو از آنجا که این تندیس هاتصویررامقدس باز می نماید خودنیز مقدس هستندهرتوتمی را تابوهایامحرمات گوناگون احاطه کرده است که باید رعایتشان کرد

2- نمادهای توتمی نشانه های کلان هستند،همچنان که پرچم نشانه یک کشوراست پس مقدس هستند.

3- انسانها بعنوان اعضای کلان دارنده توتم مقدس هستند وکسانی که خودراازتباریک توتم مقدس می دانند خودنیز تقدس می یابند.مثلا یک استرالیایی نمی گوید به کلان طوطی سیاه تعلق دارد بلکه می گوید خودیک طوطی سیاه است.

4- درنظام فکری توتمی نیز ازآنجا که همه چیزهاباتوتم کلان پیونددارندنیزمقدس هستند مثلا باران،رعدوبرق،تگرگ،زمستان و...که همگی باکلان کلاغ درقبیله اورنتا پیونددارند مقدس اند.

دورکیم پس از بازبینی نظریه های موجوددرباره سرچشمه توتمیسم نظریه ویژه اش را مطرح کردکه:

تمام چیزهای طبیعی که باتوتم ارتباط دارند،از تقدس برخورداندچون از اصلی مشترک مایه می گیرند.درواقع عملکرددینی توتمی بیشتربراین اصل مشترک توتمی استواراست تابرتوتم های جداگانه ی کلان ها بعبارت دیگرتوتمیسم دین مبتنی برحیوانات توتمی یا انسانها ویا تصاویرآنها نیست بلکه مبتنی است بریک نیروی غیرشخصی بی نامی که درهریک از این پدیده هاپیدا می شودولی باهیچ یک از آنها یکی نیست و درآخر تبدیل به مفهوم مانا می شود.

مانا چیست؟ ازکجا سرچشمه میگیرد؟ وچرابرخی از چیزها مانا دارند؟

به عقیده دورکیم مانا نه بخاطر سرشت ذاتی اش بلکه برای این اهمیت داردکه نمادچیزدیگری است.مانابازنمودنمادین توتم است که تقدس بیشتری دارداوعقیده دارداگرتوتم دریک زمان هم نمادخداوهم نمادجامعه است به این خاطراست که خداوجامعه یکی است.او می گوید پس خدای کلان و اصل توتمی چیزی جز خودکلان نیست که درتخیل بشربصورت مرئی حیوان یاگیاه توتمی تشخیص می یابد وبازنمودمی شود.

رابطه میان جمع وفرد

ویژگی خدایان اینست که از انسانهای وابسته به آنها وتابعان اراده و فرامینشان برترند دورکیم معتقد است جامعه نیز این احساس وابستگی را به ما می دهد.دورکیم اجتماع را دراولویت فردقرارمی دهدواین چیرگی جامعه برافرادبیشترازاقتداراخلاقی مبتنی است تافشارهای مادی وجسمانی پس فرامین جامعه درواقع پایه اخلاق را می سازند.صدای جمع آهنگی دارد که صدای فرد نداردبنابراین دین چیزی جزنیروی جمعی جامعه برافرادنیست و نظامی فکری است که افراد،جامعه را به وسیله آن به خودشان بازمی نمایدوروابط خودباجامعه از این طریق بیان می شود.

اوعقیده دارد مناسک و احساسات دینی وحس وابستگی به قدرت خازجی وروحانی واخلاقی که همان جامعه است راتقویت و تجدیدمیکند. اواستدلال می کند که محرمات و ممنوعیات مناسک از رویکرداحترام به چیزهای مقدس سرچشمه می گیرداوسرچشمه مفاهیم تابوراتقدس و احترام می داندوعقیده داردنظم اجتماعی تنها درصورتی امکان پذیراست که افرادجامعه آرزوهایشان راتا اندازه ای انکارکنندمثلاقربانی کردن با انکارنفس رابطه نزدیکی دارد.

اوهمچنین اعتقادداردچون خدایان چیزی جز جامعه نیستندبدون پرستندگان نمی توانندکاری از پیش ببرندپس جامعه بدون اعضا کاری از پیش نمی برد.

نظردورکیم درخصوص مناسک دینی:

اومعتقد است مناسک اساساًبرای حفظ انسجام گروهی اندوشرکت کنندگان مناسک براین باورند که مناسک وضعیت خوشایندی رابه ارمغان می آوردویاازیک وضعیت ناخوشایندجلوگیری میکند.اومناسک را کارکردگرایانه تبیین میکند ومی گوید آنهابرای کارکرددرست زندگی اخلاقی ما به همان اندازه ضروری اند که خوراک برای حفظ زندگی جسمانی ما . چون بااین مناسک است که گروه خودراتاییدوحفظ میکند.کارکرداصلی مناسک کاری است که انسانهابه صورت دسته جمعی واحساسات مشترک و بصورت کنش جمعی انجام می دهند.

 

انتقادهای بر تببین دین دورکیم:

انتقادات از دورکیم به سه شیوه روش شناختی،نظری و مردمنگارانه و تجربی صورت گرفته است.

- ازجمله اشکالات روان شناختی این بودکه او سراسر بررسی خودرا بر رشته محدودازداده های مربوط به تعدادی ازقبایل بومی استرالیا استوارکرده بود وبه نظر او کافی بود یک دین مورد بررسی قرارگیرد تابطورکلی شناخته شوداما ویژگیهای یک دین خاص را آیا                 می توان  به همه ادیان تعمیم داد؟

- این ادعای دورکیم نیز موردتردید است که اگرکسی یک جامعه بسیار ساده ازجهت تکنولوژیک رابررسی کند درواقع می تواند    ساده ترین صورت دین را نیز مشاهده کندامااز ساده بودن سطح تکنولوژیک جامعه چنین برنمی آید که چیزهای دیگری مانند نظامهای دینی و نمادین آن ضرورتاًساده و غیرکامل باشند. به هرصورت اصطلاح ساده را نمی توان با اصطلاحهای اساسی و بنیادی یکی دانست ونظامهای دینی و نمادین بومیان استرالیایی نیز با هم تفاوات دارد وبه این صورت نیست که همه این جوامع ساختارهای کلانی یا توتمیسم دارند و میان توتمیسم و ساختارکلان همیشه همبستگی وجودندارد.

 

انتقادات اوانز پریچارد (ازلحاظ مردمنگارانه و تجربی ) برتبیین دین دورکیم

1- هیچ مدرکی وجودندارد دال بر اینکه توتمیسم به همان سان که دورکیم تصور می کردپدیدآورنده و سرچشمه نهایی دین های دیگر باشد.

2- تمایز بین امورمقدس ونامقدس درموردبسیاری از نظامهای اعتقادی مصداق ندارد.

3- کلان بومیان استرالیا مهمترین گروه جامعه بومیان استرالیا نیست.گروههای همبسته مثل دسته شکارگرو قبیله شایدمهمترین باشد

4- توتمیسم بومیان استرالیایی نمونه توتمیسم به شمارنمی آیدوتوتمیسم قبیله اورنتا نیز درمنطقه نمی تواند نمونه باشد

5- رابطه میان توتمیسم و سازمان کلان عمومیت ندارد.

- نخستین نکته نظری درخصوص کتاب صورت های ابتدایی حیات دینی مطرح است که به این ادعای مهم دورکیم که جامعه همه چیزی ضروری رابرای برانگیختن ربانیت درذهن ماداردودرنتیجه ربانیت نه به یک امرموهوم بلکه به یک چیز واقعی یعنی جامعه ارتباط دارد.دورکیم موضوع دین را ربانیت می داند وچیزی جز جامعه نیست

- به نظردورکیم نیرو یا فشاری که جامعه بر ما اعمال می کند اساساًفشار اخلاقی است و همین فشارهای اخلاقی  مبنای انجام کنشهای ماست. اگر فشار اجتماعی می تواند کنش قهرمانی را برانگیزد همچنین می تواندبرانگیزاننده کنش بیرحمانه نیز باشد. آیا فشاراجتماعی وجمعی که موقعیت جمعی برمااعمال میکندکنش اخلاقی را تضمین میکند یابه تعلیق اخلاقی می انجامد؟برمبنای بیشترمعیارهای اخلاقی،هیجان دسته جمعی تضمین کننده رفتاراخلاقی نیست؟آیا این حقیقت نداردکه قهرمانان بزرگ اخلاقی درست کسانی هستند که دربرابراکثریت ویاصاحبان قدرت واقتدارایستادگی کرده ورنج آن را نیز چشیده اند؟

- اخلاق به یک معنا به روابط اجتماعی ارتباط دارد و دورکیم حق داردبگویدهرجامعه ای جز ندای جمع نیست وجامعه باوجودقدرتمندی اش تفوقی را که دورکیم ادعا می کند ندارد.

- مسئله دیگر مربوط به کارکردگرایی نظردورکیم دارد اومی خواهد نقشی را که دین دریکپارچه سازی جامعه ایفا می کند را بیان می کندوبه همین دلیل کارکردگرایی چشم اندازی است که بسیار تحت نفوذ دورکیم شکل گرفته است.

- این نظر دورکیم که معتقد است همه مناسک دینی جهان یکی هستند دلالت براین دارد که باورداشت های شرکت کنندگان درمناسک ،هیچ ربطی به آنچه که اتفاق می افتد نداردورسیدن به این نتیجه بسیار شگفت انگیز است و این استدلال دورکیم که تصورمشارکت کنندگان از آنچه که انجام می دهنددرتبیین اعمال آنها هیچ اهمیتی ندارد نیز به همان اندازه افراطی است.

- پیامددیگر نادیده گرفتن اهمیت صورت های خاصی که مناسک به خودمی گیرد این است که برای تبیین صورت های خاص مناسک هیچ گونه مبنای واقعی برای دورکیم باقی نمی ماند.اگر آنچه که مردم انجام می دهندواقعاًاهمیتی نداردپس چگونه می توان اعمال آنها را تبیین نمود؟آنهاچرا این کاررا انجام می دهند؟

-  قضیه دیگر درخصوص انتقادبرکاردورکیم این است که او اعتقاددارد انسانها اندکی بخاطر پیوندخونی وبیشتر به خاطر اشتراکات درمنافع وسنتهایشان درمناسک گردهم جمع می شوندوازوحدت اخلاقیشان آگاهی می یابند اما اشکال کار او دراین بود که درست است مناسک برای تداوم وثبات جامعه ضروری است اما بدون یک نوع نظم اجتماعی  هیچگونه مناسکی نمی تواند باشد.

- انتقاددیگر بردورکیم اینست که اوچرا احساسات دینی را باعواطف ناشی ازگردهمایی های گروهی یکی دانسته است .

-درنهایت ریچارد میگویدکه اگرتحلیل دورکیم درکتاب صورت ابتدایی حیات دینی درست باشد دین ازیک سو به همان صورتی که واقعا هست به مومنان نمایانده می شود واز سوی دیگرچیزی است متفاوت ازآنچه که آنهافکر می کنندباید باشد درنتیجه مبنای دین اعتبارش راازدست می دهد.


فصل 12

دین و عقلانیت


به عقیده "دیویس بینگر" و "ادی" ، دین علاوه بر کارکردهای فراوان، فراهم آورنده معنا در برابر جهانی است که پیوسته گرایش به بی‌معنایی دارد. به نظر آنها جوهر دین را باید در این واقعیت جستجو کرد که دین در واقع واکنشی است در برابر تهدید به بی‌معنایی در زندگی بشری و کوششی است برای نگریستن به جهان به صورت یک‌ واقعیت معنی‌دار. وٍبرٍ می‌گوید که رهیافت جامعه‌شناختی به تنهایی نمی‌تواند دین را تبیین کند. او این نظر را رد می‌کند که اندیشه‌های مذهبی جز بازتابهای مادی و منافع گروهی چیز دیگری نیستند. دین اساساً پاسخی است به دشواریها و بی‌عدالتی‌های زندگی و می‌کوشد تا این ناکامیها را توجیه کند و در نتیجه انسانها را قادر به کنار آمدن با آنها می‌سازد و در برابر این مشکلات به آنها اعتمادبه‌نفس می‌بخشد. آخرین ردة اجتماعی عمده ‌ای که وبر دربارة جهت ‌گیری مذهبی آنها بحث می‌کند قشر روشنفکران‌اند. روشنفکران از زمینه‌های اجتماعی متفاوتی برمی‌خیزند و معمولاً از طبقات ممتاز یا متوسط جامعه سرچشمه می‌گیرند، به همین دلیل سهم آنها در اندیشه‌های مذهبی متفاوت است.


این فصل به بررسی نظریات و دیدگاههای ماکس ‌وبر پیرامون دین وعقلانیت، و اصولاً جایگاه اجتماعی و ریشه‌های کاربردی دین می‌پردازد. در نتیجه، از دیدگاه وبر می‌توان گفت که: رهیافت وبر به دین غنی و پیچیده است. این رهیافت در واقع نوعی رهیافت روانشناختی است که بر جستجوی معنا تأکید دارد. به‌ هر‌ روی، این جستجو یک جستجوی صرفاً عقلی نیست بلکه عمیقاً ریشه در سرچشمه‌های عاطفی دارد.


فصل 13
 اخلاق پروتستانی

وبر با یادآوری این نکته کارش را آغاز می‌کند که میان برخی وابستگیهای مذهبی و توفیق در کسب و کار، و مالکیت منابع و سرمایه غالباً پیوستگی‌هایی وجود دارد. او می‌گوید به نظر می‌رسد آنهایی که از چنین توفیقی برخوردار شده ‌اند در یک دوره معین تعلق شدید به مذهب پروتستانی داشتند. وبر در مذهب پروتستانی غالباً به بحث سرمایه‌داری و تحول اقتصادی پرداخته و ویژگیهای روح سرمایه‌داری را مشخص ساخته است. به عقیدة وبر اگر میل به دست آوردن پول بدون پشتوانة روحیة جستجوگر نظامگر و خرج حساب شده آن باشد، یعنی همان خویشتنداری در کاربرد پول که باعث شتاب شدید در تحول اقتصادی غرب شده، تحول عقلانی سرمایه‌داری یا همان پروتستانیسم اتفاق نمی‌افتد. وبر در این فصل به روح سرمایه‌داری در راستای زندگی مذهبی پرداخته که غالباً در فرقه‌های مسیحی شیوع پیدا کرده است.

نوع مطلب : مطالب خواندنی، 
برچسب ها : دانلود، جامعه شناسی دین، ملکم همیلتون، دانشگاه آزاد زاهدان، علی رادمرد، چکیده،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:48 ق.ظ

Helpful material. Appreciate it.
buy vistagra online safe top rated canadian pharmacies online canadian pharmaceuticals reviews canadian cialis safe canadian online pharmacies buy viagra now pharmacy near me canadian pharmaceuticals nafta best canadian mail order pharmacies northwest pharmacies
یکشنبه 2 تیر 1398 04:48 ب.ظ

Really tons of beneficial facts!
sialis canadian drugs generic cialis free generic cialis cialis dosage amounts cialis australia org cialis y deporte generic cialis at walmart cialis generico milano cialis rezeptfrei cialis sale online
جمعه 31 خرداد 1398 01:32 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis herbs canadian cialis cialis dosage amounts cialis online holland cialis per paypa low dose cialis blood pressure pastillas cialis y alcoho acheter cialis kamagra tarif cialis france tadalafil tablets
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:36 ق.ظ

Kudos, Wonderful information!
chinese cialis 50 mg prescription doctor cialis pastillas cialis y alcoho cialis tablets australia cialis 30 day trial coupon cialis generika in deutschland kaufen cialis generico in farmacia cialis 100 mg 30 tablet can i take cialis and ecstasy cialis billig
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:59 ب.ظ

Factor well regarded.!
cialis 5 mg schweiz we recommend cialis info viagra vs cialis vs levitra legalidad de comprar cialis cialis bula buying cialis overnight cialis kaufen wo cialis 100 mg 30 tablet where do you buy cialis when can i take another cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:54 ب.ظ

Awesome knowledge. Thank you!
we like it cialis soft gel cialis from canada buying brand cialis online generic cialis at walmart prix de cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis coupons printable cialis alternative cialis tadalafil enter site very cheap cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:21 ب.ظ

Info well utilized..
click now buy cialis brand buying cialis on internet generico cialis mexico we use it 50 mg cialis dose cialis generika cialis pills price each dose size of cialis click here cialis daily uk tadalafil preis cialis 20mg schweiz
شنبه 25 خرداد 1398 12:38 ق.ظ

Kudos, Useful stuff.
what is cialis cialis price in bangalore cialis pas cher paris cialis generico buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg funziona prescription doctor cialis cilas cialis professional yohimbe cialis arginine interactio
جمعه 24 خرداد 1398 10:24 ق.ظ

Beneficial posts. Many thanks!
estudios de cialis genricos achat cialis en europe generic for cialis generic cialis at walmart cialis preise schweiz generic for cialis generico cialis mexico online cialis tadalafil 20mg cialis reviews
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:50 ب.ظ

Cheers. Useful information!
cialis farmacias guadalajara cialis vs viagra cialis et insomni cialis daily dose generic achat cialis en itali cialis daily reviews rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg schweiz only now cialis for sale in us generic cialis at the pharmacy
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:45 ب.ظ

You've made your point.
click now cialis from canada the best site cialis tablets cialis para que sirve cialis sale online we recommend cialis best buy cialis e hiv tadalafil 20mg safe dosage for cialis low dose cialis blood pressure cialis farmacias guadalajara
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:15 ق.ظ

Many thanks, Helpful information!
cialis from canada cialis generico lilly cialis 20 mg tadalafil cialis dosage amounts prescription doctor cialis cialis cost precios cialis peru prix de cialis how does cialis work
جمعه 23 فروردین 1398 01:17 ب.ظ

Helpful write ups. Regards.
canadian pharmaceuticals canadian prescription drugstore online canadian pharmacy canadian pharmacies that are legit canada medication discount canadian pharmacies canadian pharmaceuticals drugs for sale in mexico candida viagra canada medications buy
چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:13 ب.ظ

Valuable data. Thanks a lot.
canada online pharmacies for men discount canadian pharmacies drugs for sale in uk canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies shipping to usa safe canadian online pharmacies online pharmacies tech school northwest pharmacies mail order the best canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals nafta
جمعه 16 آذر 1397 04:36 ق.ظ

You actually explained that fantastically.
order cialis from india cialis 5mg billiger cialis baratos compran uk sialis try it no rx cialis opinioni cialis generico how do cialis pills work cialis without a doctor's prescription cialis 20mg online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:34 ب.ظ

Really loads of excellent tips!
cialis pills boards where do you buy cialis wow look it cialis mexico cialis herbs cialis generico postepay cialis 100 mg 30 tablet opinioni cialis generico tesco price cialis cialis generico online cialis italia gratis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:08 ب.ظ

Wonderful data. Kudos.
only best offers cialis use cialis generico milano cialis farmacias guadalajara cialis diario compra cialis wir preise where do you buy cialis trusted tabled cialis softabs price cialis wal mart pharmacy cialis for sale south africa buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:35 ق.ظ

Really loads of awesome advice.
cialis savings card cialis 5 mg funziona cialis side effects dangers 5 mg cialis coupon printable tesco price cialis cialis manufacturer coupon overnight cialis tadalafil import cialis cialis 10 doctissimo enter site 20 mg cialis cost
شنبه 10 آذر 1397 03:17 ب.ظ

Lovely info, Thanks!
usa cialis online cialis 30 day trial coupon buying brand cialis online cialis wir preise chinese cialis 50 mg cialis prezzo di mercato cialis pills in singapore cialis 10mg prix pharmaci cialis 100mg suppliers preis cialis 20mg schweiz
جمعه 9 آذر 1397 04:03 ق.ظ

Fantastic posts. Thank you!
weblink price cialis try it no rx cialis cialis prices in england cialis generico cialis without a doctor's prescription we recommend cheapest cialis order cialis from india cialis wir preise generico cialis mexico can i take cialis and ecstasy
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:44 ب.ظ

Many thanks. Quite a lot of material!

cialis online nederland click here cialis daily uk the best choice cialis woman tadalafil 20mg low cost cialis 20mg cialis 50 mg soft tab cialis efficacit price cialis per pill cialis side effects dangers cialis from canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:40 ق.ظ

Kudos. Loads of information.

cialis name brand cheap ou trouver cialis sur le net calis cialis 20 mg effectiveness cialis tadalafil online safe site to buy cialis online buying brand cialis online prescription doctor cialis enter site 20 mg cialis cost cialis professional yohimbe
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:48 ب.ظ

Thank you! Ample forum posts.

buy levitra 10mg vardenafil levitra levitra generic vardenafil levitra generic buy levitra 20 mg levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra 20mg
یکشنبه 8 مهر 1397 07:32 ق.ظ

With thanks, I enjoy this!
deutschland cialis online cialis 20mg prix en pharmacie cialis flussig we use it 50 mg cialis dose i recommend cialis generico if a woman takes a mans cialis try it no rx cialis tadalafil 10 mg cialis canadian drugs tarif cialis france
شنبه 7 مهر 1397 06:38 ق.ظ

You made your point!
cialis daily new zealand when can i take another cialis what is cialis buy cialis cialis qualitat india cialis 100mg cost fast cialis online cialis 50 mg soft tab cialis tablets australia cialis therapie
شنبه 31 شهریور 1397 09:17 ب.ظ

You actually stated this superbly!
drugstore online canada Northwest Pharmacy canada drugs online good canadian online pharmacies canadian government approved pharmacies canadian pharmacy online 24 most reliable canadian pharmacies canadianpharmacy canadian pharmacies that ship to us buy viagrow pro
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:29 ب.ظ

With thanks! I value it!
canadian drugs generic cialis cialis para que sirve buy generic cialis buy cialis online nz wow look it cialis mexico wow cialis 20 cialis coupons printable get cheap cialis tarif cialis france pastillas cialis y alcoho
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:41 ق.ظ

You actually suggested that perfectly.
cialis for sale can i take cialis and ecstasy we recommend cheapest cialis buy cialis uk no prescription cost of cialis cvs cialis purchasing 5 mg cialis pharmacie en ligne acquisto online cialis how to purchase cialis on line cheap cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:34 ب.ظ

Many thanks. Plenty of stuff!

canadian pharmacys online pharmacies india online pharmacies legitimate is trust pharmacy in canada legitimate buy viagra now pharmacy canada plus canadian pharmacies without an rx canadian pharmacies Northwest Pharmacy canada medication prices
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:12 ق.ظ

You made your position extremely well..
buy viagra pills online uk cheap viagra online uk buy prescription viagra online price of viagra how to buy viagra cheap want to buy viagra can you buy viagra at walgreens generic levitra viagra on prescription uk viagra online doctor
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic