وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : معین رادمرد
چهارشنبه 20 خرداد 1394 :: نویسنده : معین رادمرد
باسلام حضوردوستان وهمکلاسی های محترم.  جزوه درس روش های تحقیق2 استاد مهاجری جهت استفاده دوستانی که درکلاس فوق حضورنداشته انددراین پست قرارداده می شود.باامیدموفقیت برای همه شما.رادمرد

ترتیب صفحات به ترتیب قرار گرفتن عکس ها میباشد.
گام10 تعریف روشهای پژوهش:انواع روشها:پیمایشی،تحلیل محتوا،تاریخی،مقایسه ای،آزمایشی،مشاهده ای،طولی،شبه آزمایشی،فوکس گروپ،اسنادی،تحلیل نهادی

چه موقع ازرویکردهای کمی وکیفی پژوهش استفاده کنیم.1-هرموقع یافته هایمان راخواستیم تعمیم دهیم ازکمی واگرنخواستیم ازکیفی 2-اگریک پدیده اجتماعی رابصورت تام وعمیق مطالعه کنیم کیفی واگرسطح راخواستیم کمی.3-هدف پژوهشگرازروش پژوهش درانتخاب رویکردپژوهشی تاثیردارد.سخت ترین قسمت پژوهش بیان مسئله است.رویکردپژوهش: کیفی وکمی. روش پژوهش:مشاهده ای ، تحلیل محتوا-پیمایشی.ابزارگرداوری داده ها:مشاهده نامه،پرسشنامه،مصاحبه نامه وفیش نامه

انواع پرسشنامه:معکوس،همراه بامصاحبه والکترونیکی.

روش پیمایشی :پیمایش معادل سورفیس است یعنی سطح.مثل نگرش دانشجویان به برنامه توسعه6.سوالهایتان بایدبنیادی باشد.فرضیه داشته باشید.جامعه آماری مرزبندی شده وجمعیت نمونه دارید.پرسشنامه دارید.

روش تحلیل محتوا:هزینه اش کم است.درگیری بیرونی ندارد.جامعه آماریتان دراختیارتان است.قوانین راروی واقعیتهای اتفاق افتاده کشف می کندمثل تبلیغات درایران بعدازانقلاب.

گام11 ابزارهای پژوهش:4تایندکه ذکرشد.انواع مصاحبه :عمیق،نیمه عمیق،استاندارد،اکتشافی،همراه باپرسشنامه.عمیق:تعدادمصاحبه شوندگان کم استفمصاحبه طولانی استفبازاست،به لایه های پنهانی واقعیت پی می برید،آرام آرام ازسطح مصاحبه خارج می شوید.

گام12 فنون یاتکنیکهای پژوهش:سوالات ابتداساده بعدمهمتروبازهم ساده آورده شود.

گام13 پیش آزمون:بادادن پرسشنامه به5درصدازجامعه آماری صورت می گیرد.  فرضیه:بین میزان تماشای فیلمهای شبکه جم ومیزان خیانت زوجین به یکدیگررابطه وجوددارد.  1-     میزان خیانت زوجین به یکدیگر  ------- میزان تماشای فیلم شبکه جم 2-جدول رامی کشیم 3- تعریف نظری:ازدیدنظریه سرمایه اجتماعی میزان شفافیت زوجین به کارهای یکدیگر.4-روش پژوهش روش پیمایشی است5-ابزارپرسشنامه است7-زن ومردبایدنسبت به کارهای یکدیگرشفاف عمل کنندمانندحساب بانکی،حقوقی و...

گام14 گردآوری داده ها:1-برنامه ریزی کنیدکل فرایندگردآوری داده هارا2-آموزش افرادیکه قراراست گردآوری داده کنند3-داشتن صبروحوصله4-استفاده ازنمونه جایگزین درصورت موجودنبودن نمونه.

گام15 کدینگ کردن:نسبت دادن اعدادبه پاسخهای ابزارگردآوری دادهویابه هرواحدمشاهده.انواع مقیاسها:رتبه ای،فاصله ای،نسبی،اسمی. درکدینگ کردن یک جدول میسازیم به تعدادواحدهای مشاهده مان هرسوال یک ردیف داردبشرطی که فقط یک پرسش باشدمثل جنس ویاسطح تحصیلات.بعدازان کنارهرکدام ازکدگذاری هامقیاس اندازه گیری رامعین می کنیم.

گام16 یافته های پژوهش:دراین قسمت باید1- هرمتغیررامستقلاتوصیف وبررسی کنید2-توصیف توسط آماره های آمارتوصیفی توصیف شود3-معین کردن متغیرهایی که می بایست آنهاراتوصیف کنیم.

آمارتوصیفی که مااستفاده می کنیم شامل:1-شاخصهای متمایل به مرکز:نمامیانگین میانه2-شاخصهای متمایل به پراکندگی:مدواریانس انحراف معیار3-نمودارها4-دیاگرامها5-جداول6-نقاط درصدی7-همبستگی ها. کدام متغیرهاآمارتوصیفی می شوندزمینه ای وآنهایی که پژوهشگرضرورت پژوهش آنهارادرپژوهش خودمشخص کرده است.

گام17 تدوین یافته های تبیینی:بایدبین متغیرهای گوناگون رابطه وجود داشته باشداگررابطه وجودداشت h1  واگروجودنداشتh0   بعدازکشف رابطه،شدت رابطه راتعریف می کنیم باآزمونهای آماری پارامتریکfztوناپارامتریک خی2 وآلفاکرومباخ. شدت همبستگی راازآمارهای پیرسون،رگلاسیون،اسپیرمن وآلفاکرومباخ درمی آوریم. بایدتوزیع جامعه مانzباشدومقیاس مافاصله ای یانسبی باشددراین صورت پارامتریک است .

گام 19 پیشنهادات:علمی وکاربردی

گام20 گزارش نویسی: درنوشتن پایان نامه بعدازصفحات غیررسمی نخستین کلیات ،مبانی بینشی،مبانی روشی،یافته های توصیفی پژوهش،یافته های تبیینی،نتیجه گیری،چکیده ،پیوستها ومنابع ذکرمی شوند.


نوع مطلب : مطالب خواندنی، 
برچسب ها : استاد مهاجری، جزوه درس روش تحقیق 2، دانشجویان جامعه شناسی، دانشگاه آزاد زاهدان، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات