وبلاگ معین رادمرد
چهره هایتان را با لبخند زیباتر کنید.
چهارشنبه 17 مهر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    مرد تنها                 نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب       سال انتشار : ----------

یه مرد عاشق یه مرد تنها     یه کوه سنگی یه موج دریا
منم من منم من منم من     منم من منم من منم من
اون سرگردونه بی آشیونه ، اون سرگردونه بی آشیونه     میگن به اون مرد آهای دیوونه

منم من منم من منم من     منم من منم من منم من
ستاره من تو آسمونها     مثل خود من می گرده تنها
وقتی خودم رو تو آیینه دیدم ، وقتی خودم رو تو آیینه دیدم     عکس غمو از رخم کشیدم

یه مرد عاشق یه مرد تنها     یه کوه سنگی یه موج دریا
منم من منم من منم من     منم من منم من منم من
روی پیشونیم اینو نوشته     باید بسوزم این سرنوشته
یه روز به من گفت یه عاشق پیر     بگذر از این عشق از تو گذشته
منتظرم منتظر شادیم ، مسافر یه قایق بادیم     منتظرم منتظر شادیم ، مسافر یه قایق بادیم

یه مرد عاشق یه مرد تنها     یه کوه سنگی یه موج دریا
منم من منم من منم من     منم من منم من منم من

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، مرد تنها، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 16 مهر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    بی وفایی                 نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب       سال انتشار : ----------

بی وفایی  نکن با ما ، بی وفایی  نکن با ما ، یه روزی تو می شی پشیمانی ، یه روزی تو می شی پشیمانی

بی وفایی  نکن با ما ، بی وفایی  نکن با ما ، یه روزی تو می شی پشیمانی

نمی دونستم چه می دونستم این قد با ما دورنگی     نمی دونستم چه می دونستم این قد با ما دورنگی

نمی دونستم چه می دونستم یه روز با دل می جنگی ، یه روز با دل می جنگی

آخ روز اول ، روز اول تو رو دیدم ، روز اول تو رو دیدم همون لحظه عزیز پسندیدم ، همون لحظه عزیز پسندیدم

نمی دونستم چه می دونستم این قد با ما دورنگی     نمی دونستم چه می دونستم این قد با ما دورنگی

نمی دونستم چه می دونستم یه روز با دل می جنگی ، یه روز با دل می جنگی ، یه روز با دل می جنگی

روز اول تو رو دیدم ، روز اول تو رو دیدم همون لحظه عزیز پسندیدم ، همون لحظه عزیز پسندیدم

آخ نمی دونستم چه می دونستم این قد با ما دورنگی     نمی دونستم چه می دونستم این قد با ما دورنگی

نمی دونستم چه می دونستم یه روز با دل می جنگی ، یه روز با دل می جنگی ، یه روز با دل می جنگینوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، بی وفایی، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :

نام آهنگ    :    زندگی (اون نگاه گرم تو)  نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب      سال انتشار : ----------

شو تاریک و سنگستون و مو مست     قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگه دارنده اش نیکو نگه داشت     وگرنه صد قدح نفتاده بشکست

مو که سر در گریبونم شو و روز     سرشک از دیده بارونم شو و روز
نه تب دارم نه جایم میکنه درد      وای همی دونم ، همی دونم که نالانم شو و روز

دل نازم ، دل نازم بسان شیشه ام بید    دل نازم بسان شیشه ام بید    

دل ای دل ای ،  دل نازم مثال شیشه ام بید    اگر آهی کشم اندیشه ام بید

اون نگاه گرم تو، اون نگاه گرم تو، جام شرابه ، اما سرابه
زندگی بی چشم تو ، زندگی بی چشم تو رنج و عذابه ، رنج و عذابه
آهِ من ترسم شبی، آهِ من ترسم شبی، دامنت بگیره ، دامنت بگیره
با دلم بازی نکن، با دلم بازی نکن، عاشق و اسیره ، ترسم بمیره
زندگی بی چشم تو رنج و عذابه ، رنج و عذابه
یک شب از روی صفا، یک شب از روی صفا ، با دلم وفا کن ، با دلم وفا کن
یا وفا کن با دلم ، یا وفا کن با دلم ، یا منو رها کن ، یا منو رها کن
زندگی بی چشم تو رنج و عذابه ، رنج و عذابه
میشکنی ، میشکنی شیشه دلم ، میشکنی شیشه دلم ، قدرشو ندونی ، قدرشو ندونی
مهربونی با همه ، با من و دلِ من نامهربونی
زندگی ، زندگی بی چشم تو ، رنج و عذابه ، رنج و عذابه

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، زندگی (اون نگاه گرم تو)، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :

نام آهنگ    :    صورتگر نقاش چین    نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب      سال انتشار : -----

ز دست محبوب آه ، چه‌ ها کشیدم     ز دست محبوب آه ، چه ‌ها کشیدم

به جز جفایش عزیزم وفا ندیدم هاهاها     به جز جفایش عزیزم وفا ندیدم

نه همزبانی آه که یک زمانی     نه همزبانی آه که یک زمانی‌

به من بگوید عزیزم غم که داری     به من بگوید عزیزم غم که داری

نه همزبانی ، که یک زمانی     نه همزبانی که یک زمانی

آخ به من بگوید عزیزم غم که داری     به من بگوید حبیبم غم که داری

نوبت هجران گذشت ، نوبت هجران گذشت ، شد گه عشق و صفا

نوبت هجران گذشت ، نوبت هجران گذشت ، شد گه عشق و صفا ، شد گه عشق و صفا

بیا نرگس مستی بیا نرگس مستی     دو چشمانت سیاه دل به که بستی

بیا نرگس مستی آخ بیا نرگس مستی     دو چشمانت سیاه دل به که بستی

ابرو پیوستی جانم ابرو پیوستی      ابرو پیوستی جانم ابرو پیوستی

رویت به چو ماه چشم بدت دور     رویت به چو ماه چشم بدت دور
آفت جانی خبردارت کنم     آفت جانی خبردارت کنم

 باشه تا روزی گرفتارت کنم      باشه تا روزی گرفتارت کنم

دل من زاره خسته دل به کسی نبسته      دل من زاره خسته دل به کسی نبسته

مرغ قفس شکسته  ، مرغ قفس شکسته از کمند خلق باز جسته

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، صورتگر نقاش چین، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :

نام آهنگ    :    بهانه بس کن                 نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب       سال انتشار : ----------

بهانه بس کن بیا کنارم    که من به راهت در انتظارم
خسته جانم ، عشقت دارم    می سوزد آشیانم، می سوزد آشیانم
برده نگاه تو دل زدستم     باده عشقت نموده مستم
غیر تو یاری دگر نخواهم     جز به وفای تو دل نبستم
آه... چون بی تو روم به بستان    من پریشان به دیدن گلها
ریزد قطره های اشکم    بسان شنبم به دامن گلها ، به دامن گلها

به ناز رفتی و در آرزوی دیدن رویت     به رهگذارتو ، به رهگذارتو ، عمری در انتظار نشستم آه آه آه

چون بی تو روم به بستان    من پریشان به دیدن گلها
ریزد قطره های اشکم    بسان شنبم به دامن گلها ، به دامن گلها

به خدا من هرگز ترک وفا نکنم     دل غمگینم را از تو جدا نکنم

به خدا من هرگز ترک وفا نکنم     دل غمگینم را از تو جدا نکنم

ز غمت گریانم مشکن پیمانم     که اسیرت باشد دل سرگردانم

بهانه بس کن بیا کنارم    که من به راهت در انتظارم
خسته جانم ، عشقت دارم    می سوزد آشیانم، می سوزد آشیانم

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : معین، متن ترانه، بهانه بس کن، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :

نام آهنگ    :    ساغر شکسته                 نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب       سال انتشار : ----------

گر چه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر     باز کن ساقی مجلس در مینای دگر
امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم     شاید ای جان ، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر...امان

مست مستم ، مست مستم ، مشکن قدر خود ای پنجه غم ...امان...جان     مست مستم ، مشکن قدر خود ای پنجه غم
من به میخانه ام امشب ، من به میخانه‌ام امشب تو برو جای دگر

عهد کردم که دگرمی نخورم در همه عمر     عهد کردم که دگر می نخورم در همه عمر

جز همین امشب و ، جز همین امشب و فردا شب و شبهای دگر

جز همین امشب و فردا شب و شبهای دگر

من امشب شکنم ساغر     لب بر جام نزنم دیگر
عاشقم و مست نگاهت     عاشقم و مست نگاهت
مستم از نگهی دلجو     ساغر را فکنم یک سو
پیش لبت باده نخواهم     پیش لبت باده نخواهم
دل بر مهر تو بستم ، ساغر بشکستم ، کی از می و مستی ، وز باده پرستی ، کام دل خود یابم؟
دم از می نزن ای دل ، از باده چه حاصل ، من در شب هجران ، چون شمع فروزان ، در آتش و در آبم
من ساغر عشقش، بیجا نشکستم     پیمانه شکستم، پیمان نشکستم
از گردش گردون، پروای هلاکم نیست     از گردش چشمت، می میرم و باکم نیست
ای ساغر می، از چه زنی آتش بر جانم؟     بشکن که تو را در دل شب در بر ننشانم
ساغر شکند، مِی ریزد ، شمع از بر من بر خیزد ، مهرت ز دلم نگریزد
خواهم که تو یارم باشی ، شمع شب تارم باشی ، هر دم به کنارم باشی
من امشب شکنم ساغر     لب بر جام نزنم دیگر
عاشقم و مست نگاهت     عاشقم و مست نگاهت
عاشقم و مست نگاهت     عاشقم و مست نگاهت
نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : معین، متن ترانه، ساغر شکسته، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 مهر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    عمر منی                 نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب       سال انتشار : ----------

بی تو من اسیرم خسته و تنها     در خلوت شبها با دلی رسوا

بیا که بی تو نداره رنگی آبی دریا واسه من     بیرون نمی شه عشق تو یک دم در روز سرمستی من

عمر منی بیا نکن عشوه و ناز      وقت وصال شاید نیاید دیگه باز

اون زمون ها که مهر و وفا داشتی     توی قلبم گلای آرزو کاشتی

بیا که دیگر گلها پژمردن     از غم عشقت آرزو ها مردن

بیا که بی تو نداره رنگی آبی دریا واسه من     بیرون نمی شه عشق تو یک دم در روز سرمستی من

عمر منی بیا نکن عشوه و ناز      وقت وصال شاید نیاید دیگه باز

اون زمون ها که مهر و وفا داشتی     توی قلبم گلای آرزو کاشتی

بیا که دیگر گلها پژمردن     از غم عشقت آرزو ها مردن

بیا که بی تو نداره رنگی آبی دریا واسه من     بیرون نمی شه عشق تو یک دم در روز سرمستی من

عمر منی بیا نکن عشوه و ناز      وقت وصال شاید نیاید دیگه باز

بی تو من اسیرم خسته و تنها     در خلوت شبها با دلی رسوا

بیا که بی تو نداره رنگی آبی دریا واسه من     بیرون نمی شه عشق تو یک دم در روز سرمستی من

عمر منی بیا نکن عشوه و ناز      وقت وداع شاید نیاید دیگه باز

عمر منی بیا نکن عشوه و ناز      وقت وداع شاید نیاید دیگه باز

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : معین، متن ترانه، عمر منی، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 10 مهر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    شکوه                 نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب       سال انتشار : ----------

خدایا خدایا خدایا ، شکوه ها با تو دارم     فغان ای فغان از جهان کارو زارم

تمام وجودم پر از نا امیدیست     مگر هستی ام را ز غم آفریدی ، مگر هستی ام را ز غم آفریدی

خداوندا بادلی رسوا مانده ام تنها      سینه لبریز درده ، دلم سرده سرده

در این دنیا نامرادی ها ، دل شکستن ها     با دلم غم چه کرده ، دلم پر ز درده

خدایا خدایا به فریاد من رس      که دیگر دلم ره به جایی نداره ، که دیگر دلم ره به جایی نداره

به تنهایی خود بسی ناله کردم      ولی ناله ام هم نوایی نداره ، ولی ناله ام هم نوایی نداره

خداوندا بادلی رسوا مانده ام تنها      سینه لبریز درده ، دلم سرده سرده

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، شکوه، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 مهر 1398 :: نویسنده : معین رادمرد

نام آهنگ    :    می زده                 نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب       سال انتشار : ----------

می زده شب چو ز میکده باز آیم     بر سر کوی تو من ز  نیاز آیم
دلداده ی رهگذرم ، از خود نبود خبرم ، ای فتنه گرم
شبها سر کوی تو ، آشفته چو موی تو     می آیم، تا جویم، خانه به خانه ، مگراز تو نشانه
میخانه به میخانه، پیمانه به پیمانه      راه تو می جویم ، این می و مستی بود بی تو بهانه
می سوزم، شبها با شمع رخ تو، با سوز نهان     می سازم، با این آتش دل ، با کاهش جان
تشنه ای به جام  شرابم ، به لب رسیده جان، چو حبابم ، مستم و خرابم

فارغ از غمم چه نشستی؟ چرا دل مرا بشکستی ؟ همچو من تو مستی
مست از باده ام یا از آن نگه     بر تو عاشقم یا بر روی مه
من بر تو عاشقم ، بر تو عاشقم     قلب من نشد، شاد از عشق تو ، شاد از عشق تو
می زده شب چو ز میکده باز آیم     بر سر کوی تو من ز نیاز آیم
دلداده ی رهگذرم ، از خود نبود خبرم ، ای فتنه گرم

نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، می زده، معین، معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :

نام آهنگ    :    فدات بگردم                 نام آلبوم : اجراهای هزارو یک شب       سال انتشار : ----------

امشبی را ، امشبی راکه درآنیم غنیمت شمریم     شاید ای جان نرسیدیم ، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر

مست مستم مشکن ، مست مستم مشکن قدر خود ای پنجه ی غم    

من به میخانه ام امشب ، من به میخانه ام امشب توبرو جای دگر

فدات بگردم من دلم گرفتاره     اگه بشی یارم فقط بگو آره
تو یار من باشی وای چه عالمی داره     تو یار من باشی وای چه عالمی داره
كسی كه مثل تو یه همدمی داره     دیگه تو این دنیا كجا غمی داره
تو یار من باشی وای چه عالمی داره     تو یار من باشی وای چه عالمی داره
آی .... منو دیوونه كردی تو دلم خونه كردی     منو دیوونه كردی تو دلم خونه كردی
هرچی غیر خودت بود زدی ویرونه كردی
دیگه کی میتونم بی تو من بمونم منو دیوونه کردی ، منو دیوونه کردی
فدات بگردم من دلم گرفتاره     اگه بشی یارم فقط بگو آره
نوع مطلب : شعر، مطالب خواندنی، 
برچسب ها : متن ترانه، فدات بگردم، معین معین رادمرد، علی رادمرد،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 45 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :